Hjem > Kunder

Kunder


Liss Meløy

Territory Manager, Pharmaceuticals

Astrid Cooper er en dyktig mentor. Hun er tillitsvekkende, utfordrer, setter ting i perspektiv, spisser og bidrar til refleksjon. Astrid gir tydelige og direkte tilbakemeldinger, og dette er betryggende, Hun er en erfaren og profesjonell veiviser, og kommer med innspill til den jobben jeg selv må gjøre. Jeg er blitt bevisst min kompetanse og markedsverdi, og fått innsikt i verktøy som gir meg økt handlekraft og handlingsrom i min videre karriereutvikling. Jeg anbefaler Astrid som en sterk fagperson og støttespiller med mye energi og stå på vilje som ikke gir seg før en er i mål.Christen Fredriksen

Min erfaring med Solstad Gruppen gjennom karriere-coaching er meget god. Evnen til bistå i prosessen, gjennom definisjon av retning og praktiske tiltak, var en styrke i arbeidet med å komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere. Prosessen var svært praktisk orientert, i kombinasjon med sterk kompetanse om arbeidsmarkedet ga samtaleforberedelser og -trening svært gode resultater.Elin Birketvedt

Jeg har brukt Solstad som Mentor over noen år og kan oppsummere mine erfaringer:

  • Strukturerer opp problemstillinger, slik at arbeidet mitt blir mer målrettet.
  • Bidrar til at jeg oppnår de resultatene jeg ønsker.
  • Bidrar til å belyse personlige styrker og svakheter og ved hjelp av den kunnskapen presterer jeg bedre.
  • Bidrar til å se andre vinklinger og muligheter enn de jeg normalt ser.
  • Bidrar til at jeg utfordrer meg selv og på den måten hele tiden utvikler meg profesjonelt.

 Morten Statle Marwell-Hauge

NTI FM Systems AS, Head of sales, consulting and business development

Jeg har jobbet med Thorleif Solstad flere ganger i løpet av de fem siste årene. Han er en verdifull mentor både i jobbsøkerprosessen og som sparringspartner i min rolle som leder. Thorleif oppleves som visjonær og fremtidsrettet i diskusjonene. Perspektivet og tilnærmingen hans vitner om en leder som har omfattende erfaring og et bredt forretningsnettverk. Hans budskap og tilbakemeldinger er tydelige, direkte og to-the-point. Oppsummert:

  • Fremtidsrettet og visjonær i forhold til temaet
  • En viktig sparringspartner i onboarding/integreringsprosessen
  • Kombinerer omfattende erfaring og et stort nettverk i bransjen
  • Gir tydelig og direkte feedback


Lena Midtveit

Adm. direktør. Sony Music Norway AS

Jeg har brukt Solstad som huskonsulent over lang tid. Støtte til fokus og gjennomføringskraft i ledergruppen, individuelle mentorprogrammer for ledere, rekruttering, avvikling og som pådriver til å få hele organisasjonen til å gjennomføre ”task forces” innen prioriterte satsningsområder. Gode metoder, lang erfaring og rett-på-sak stil gjør samarbeidet effektivt og lønnsomt.Karen Elbjørg Toven

Thorleif Solstad har fungert som kompass ved to svært vriene jobbsituasjoner for meg. Ved stødig å vise retning, har han bidratt så jeg kunne navigere i ukjent farevann. Kompasset har vært god hjelp og støtte også i forbindelse med jobbskifte; Det gjelder søkeprosess og det gjelder forberedelser til og funksjon som leder inn i ny virksomhet. Tydelige og direkte tilbakemeldinger i forkant og etterkant gir trygghet og grunnlag når prosesser jeg til dels er usikker på, skal gjennomføres. Solstad er ingen barnevakt eller assistent; mer en veiviser for den jobben du selv må gjøre.Richard Pettersen

Head of Retail Sales ice.net

I forbindelse med at min arbeidsgiver (Electronic Arts) skulle legge ned kontoret i Norge startet jeg en prosess med å finne ut hva jeg ønsket å gjøre videre i min karriere. I denne forbindelse tok jeg kontakt med Solstad Gruppen for å få hjelp til å reflektere over min kompetanse og definere meg selv som ”merkevare”. Etter innledende samtaler bestemte vi oss for at Astrid var den som skulle bistå meg i prosessen. For meg ble dette en svært nyttig erfaring, gjennom gode prosesser og effektive workshops ble jeg bedre bevisst min egen kompetanse, jeg fikk satt ord på denne og selvtilliten økte i takt med at jeg tydelig så hva jeg hadde å komme med. Som resultat sitter jeg i dag med et godt definert rammeverk som gjør det veldig enkelt for meg å kommunisere egen kompetanse, interessefelt og hvilken retning jeg ønsker for min karriere. For andre i tilsvarende situasjon som det jeg var i anbefaler jeg dette på det sterkeste og Solstad Gruppen med Astrid Cooper gir jeg mine aller beste skussmål.