Hjem > Hvorfor

Hvorfor oss, og hvorfor deg?

Vårt hovedmål er å provosere og inspirere til karriereutvikling. 90% av vår omsetning kommer fra kundeanbefalinger basert på erfaringer fra:

Sikre en usikker karriere
- Gjøre det mulig for deg å utvikle handlefrihet og handlingsrom i tider med uforutsigbarhet, omstilling og endring – våre konsepter dekker alle de kritiske fasene i karriere-livssyklusen

Bygge en attraktiv og robust personlig merkevare
- Gjøre det mulig for deg å sikre den riktige jobben og tilpasse din merkevare til ulike bransjer og roller

Sikre vellykket onboarding og integrering i ny rolle (ROI)
- Gjøre det mulig for deg å utnytte muligheter og unngå alvorlige fallgruver

Management Improvement Audit (MIA)
- Gjøre det mulig for deg å (re)evaluere dine prioriteringer, resultater samt tilnærming, og lage planer for utvikling og vekst

Sparring og støtte for riktig beslutning
- Gjøre det mulig for deg å fatte riktig beslutning til rett tid om hvorvidt du slutter eller blir med videre i organisasjonen og utvikler strategier som styrker din interne merkevare og innflytelsesevne

Utvikling av konkurransefortrinn innen Executive Engelsk
- Gjøre det mulig for deg å gjennomføre profesjonelle forretninger og presentasjoner

Har jobbsituasjonen din stagnert? Les mer om hva du kan gjøre i denne artikkelen.