Hjem > Hva > Executive onboarding

Executive onboarding / integrering

Sørge for en ”flying start” gjennom en akselerert læringsprosess og forhåndsutprøving av strategier i din personlig læringsarena. Du vil kunne optimalisere muligheter og eliminere ødeleggende fallgruver

Få på plass en plan med prioriterte handlinger som du bruker 80% av din tid på. Det er denne du vil navigere etter og som følges opp av din sjef

Handlingsplan: Sett ditt personlige fotavtrykk ved å sette agendaen tidlig og legge en plan for raskt å bli effektiv i rollen