Hjem > Hva > Executive Exit

Executive Exit / Rebranding

Bør jeg slutte nå, eller bør jeg bli i jobben?

Å vite når du skal flytte på deg; å fatte riktig beslutning til rett tid for å ivareta ditt fotavtrykk og din fremtid. Bør jeg slutte nå, eller bør jeg bli i jobben?

Å sikre arven etter deg – fokus på det rasjonelle, det emosjonelle og det praktiske

Beslutningsstøtte og sparring i forhold til alternative strategier, muligheter, utfordringer og konsekvenser

Handling: Ta styringen og våg å handle. Ikke vent til andre beslutter for deg

Lær hvordan du vurderer komplekse situasjoner og viktige forhold, velger strategi og utvikler en handlingsplan som er skreddersydd til beslutningen om å fortsette i organisasjonen eller beslutningen om å slutte.