Hjem > Hva > Executive audit

Executive audit / evaluation

(Re)evaluere dine prioriteringer, resultater og tilnærminger bl.a. ved en personlig-/forretningsmessig Audit, bl.a.TOWS

Å vokse i rollen – å definere egenverdi og potensialet, (re)definere premissene, og utøve innflytelse.

Handlingsplan: Leder-/karriereutvikling i, og utover nåværende rolle

Lær hvordan du effektivt analyserer forretnings-/organisasjonsmessige utfordringer og behovet for å tilpasse egen adferd i gitte situasjoner. Dette gir grunnlag for din personlig utviklingsplan.