Hjem > Hva

Styring av faser i karrierens sykluser

- Utvikling av et executive tankesett

Om du skal lykkes i rollen som nøkkelperson vil din suksess være avhengig av dine prioriteringer, din tilnærming til utfordrende situasjoner og mennesker, samt din evne til å lede og tilpasse din adferd

Dette er like relevant om du har en nøkkelposisjon i dag, og ønsker å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter, eller har planer om å sikre deg en ny rolle utenfor bedriften

Kanskje du har nettopp mistet jobben, eller vet at det kommer til å skje – outplacement. Eller du føler deg som en brikke i et evig spill med omstrukturering, nedbemanning, flytting, og opplever dilemmaet – skal jeg slutte eller skal jeg fortsette? Hvis jeg fortsetter, hvordan kan jeg styrke min posisjon og innflytelse? Hvis jeg slutter, hvordan går jeg frem for raskt å sikre meg en ny og riktig jobb?

Hvem kan jeg virkelig stole på når jeg skal diskutere faglige, praktiske og emosjonelle dilemmaer som dukker opp underveis, uten å tape ansikt. Hvem har erfaringen og empatien til å inspirere, oppmuntre og støtte meg profesjonelt så vel som på det menneskelig plan?

I Solstad Gruppen er hele vårt eksistensgrunnlag, kall det forretningside, forankret i drivkraften til å støtte, inspirere og motivere til karriereutvikling, uansett hvilken fase/situasjon du befinner deg i

Vi har en svært høy suksessrate som gjør at 90% av vår forretning kommer fra kundeanbefalinger.

Les våre kundeuttalelser på nettsiden (Kunder) for å forsikre deg om våre kvalifikasjoner ved å lese om oss, eller se vår Linkedin profil med flere hundre anbefalinger


Executive ansettelse

Lær hvordan du skal planlegge og prioritere på kort sikt samt hvordan du kan øke din innflytelse og skape deg større handlingsrom på lang sikt.


Les mer

Executive onboarding

Lær hvordan du effektivt identifiserer de viktigste utfordringer; hvordan du skal forstå og håndtere ulike interessenters forventninger og bidrag, samt viktige grensesnitt i organisasjonen.


Les mer

Executive audit

Lær hvordan du effektivt analyserer forretnings-/organisasjonsmessige utfordringer og behovet for å tilpasse egen adferd i gitte situasjoner. Dette gir grunnlag for din personlig utviklingsplan.


Les mer

Executive Exit

Lær hvordan du vurderer komplekse situasjoner og viktige forhold, velger strategi og utvikler en handlingsplan som er skreddersydd til beslutningen om å fortsette i organisasjonen eller beslutningen om å slutte.


Les mer

Profesjonell forretningsengelsk / executive tankesett

  • Trene og utvikle flytende språkkunnskaper og perfekt uttale når du holder presentasjoner og snakker i forsamlinger
  • Lære deg relevant vokabular og uttrykk i riktig kontekst med riktig dosering
  • Tilpasse deg forretningskulturen: Huskeregler – Hva du kan, og ikke kan si/gjøre i business
  • Handling: Ta utgangspunkt i din hverdag, dine interessenters forventninger, og sett personlige forbedringsmål.

Resultatet er økt selvtillit og målbare forbedringer når du skal snakke eller skrive forretningsengelsk; en fremgang som er forankret i reelle jobbkrav og omfatter gjerne utvikling av nyttige maler.


Har jobbsituasjonen din stagnert? Les mer om hva du kan gjøre i denne artikkelen.